Dentoalveolar Cerrahi

Diş, alveol (dişin içinde bulunduğu yuva) ve sınırlayan kemik ile birlikte dentoalveoler kompleks olarak ifade edilmektedir. Bu kompleks içinde yapılan cerrahi işlemler dentoalveoler cerrahi işlemler olarak isimlendirilmektedir.

Protez Öncesi Cerrahi: Protez kullanımı uygun görülmüş olan hastaların, kullanacağı proteze göre ağız içinde yumuşak ve sert doku uyumunu daha iyi hale getirmek için yapılan cerrahi işlemlerdir.

En Sık Yapılan Cerrahi İşlemler

Vestibuloplasti: Dudak ve yanak içi dokuların derinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu işlem sonrasında protez tutuculuğunun da arttırılması planlanmaktadır. Frenektomi: Yanak-damak bağlantılarının diş gelişimini etkilediğinde veya yapılacak protezin ağız içine olan uyumuyla ilgili sorun yaratacağı düşünüldüğü bir durum söz konusu olduğunda cerrahi müdahale gerekmektedir.

Eksostozların Kaldırılması: Her hastada olmamakla birlikte dişsiz çene kemiklerinde zaman zaman kemik çıkıntıları oluşabilmektedir. Bu tür durumlara gerekli müdahale yapılmadığı takdirde, ileride kullanılabilecek bir protezin altında ağrılı vuruklara sebep olabilmektedir.

Augmentasyonlar:

Çene kemiklerinin kalınlaştırılıp yükseltilme işlemidir. Özellikle implant tedavisinden önce veya implant tedavisi sırasında uygulanabilmektedir. Kemik ve yumuşak doku ekleme en sık başvurulan yöntemdir. Yönlendirilmiş doku ve kemik rejenerasyonu, sinüs lifting işlemleri muayenehane pratiğinde en sık yapılan işlemlerdir. Eklenecek dokular hastanın kendisinden alınabildiği (ağız içinden veya vücudun başka bölgelerinden) gibi yapay olarak da tedarik edilebilmektedir.

Apikal Rezeksiyon:

Başlangıç aşamasında olan çürüklere gerekli müdahale yapılmadığı takdirde çürük, diş köküne doğru ilerleyerek diş sinirine ulaşmakta ve burada iltihaba neden olabilmektedir. Böyle bir durumda dişe kanal tedavisinin uygulanması gerekmektedir. Ancak geleneksel kanal tedavisinin kök ucu hastalığını iyileştiremediği durumlarda diş kökünü ve diş kökünü sınırlayan kemiği etkileyen hasta yapıyı kök ucuyla birlikte bölgeden uzaklaştırmak gerekmektedir. Bu cerrahi müdahale işlemine “apikal rezeksiyon” adı verilir. Aynı zamanda bu cerrahi işlem, kanal tedavisinin mümkün olmadığı ileri derecedeki kıvrık kök yapılarında, taşkın kanal tedavisi materyali varlığında ve diş kökü ucunda kanal aleti kırıklarında da uygulanabilmektedir.

Yukarıdaki başlıklarla ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi almak ve gerekli muayeneyi olmak için lütfen çene cerrahınıza danışınız.