Gömülü Dişler

Gelişim dönemini tamamlamış olmasına rağmen ağız içinde var olan dişin çene kemiği altında ya da damak içinde kalması sonucunda bu tür durumlardaki dişler, gömülü dişler olarak adlandırılmaktadır. Hastalar bazen gömülü dişlerini ağızları içerisinde kendileri de fark edebilmekte olup, bazen de bu tür dişler ağız-çene bölgesinde çekilen filmler üzerinden görüntülenebilmekte ya da sadece diş muayenesi sırasında fark edilebilmektedir. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda en sık rastlanan gömülü dişlerin alt çenede yer alan yirmi yaş dişleri olduğu bilinmektedir. Yirmi yaş dişleri halk arasında akıl dişleri olarak da adlandırılabilmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre bu sıralamayı, üst yirmi yaş dişleri, üst çene köpek dişleri ve alt çene küçük azı dişleri takip etmektedir.

Dişler Neden Gömülü Kalabilmektedir?

Dişlerin gömülü kalması ile ilgili pek çok teori söz konusudur. Ancak dişlerin neden gömülü kaldığı ile ilgili kesin ve tek bir cevap yoktur. Bazen gömülü dişlerin olmasında genetik etkenlerin rolü büyük olabildiği gibi bazen de üst ve alt çene büyümelerindeki uyumsuzluğa bağlı olabilmektedir. Bu konuyla ilgili dayandırılan bir diğer teori ise, diğer diş yapılarının ağız içindeki yerleşiminin sonradan ağız içine dahil olan yirmilik dişlerin çıkması için yer kalmaması ya da çene darlığı gibi sebepler dişlerin gömülü kalmasına neden olabilmektedir. Bunun anlaşılması için mutlaka ağız-diş ve çene cerrahı uzmanının muayenesi gerekmektedir.

Gömülü Dişler Ne Zaman Çekilmelidir?

Gömülü dişlerin, ağız içinde görülmemesine rağmen pek çok rahatsızlığın başlamasına ve diğer sağlıklı dişlerin de olumsuz etkilenmesine neden olduğu için çoğu zaman çekilmesi önerilmektedir.

Gömülü dişler aşağıda sıralanmış olan rahatsızlıklara neden olabilmektedir:

  • Gömülü dişler, bazen görme zorluğuna neden olabilmekte ve dişin etrafını çevrelemiş olan ağız içi dokularda enfeksiyon oluşturabilmektedir. Bu gibi durumlarda ağrı, kızarıklık, şişlik, gömülü dişin bulunduğu bölgede fonksiyon bozukluğu oluşabilmekte; doğru teşhis ve tedavi planı uygulanmadığı takdirde bu tablo daha da ağırlaşmaktadır.
  • Gömülü dişin bulunduğu bölgedeki komşu dişlerde çürükler oluşabilmekte ve hekimler tarafından periodontal cep olarak tanımlanan birtakım diş eti hastalıklarına neden olabilmektedir.
  • Eksik ya da kaybedilmiş dişlerin yerine yapay olarak yenilerinin getirilmesi anlamını taşıyan protetik restorasyon tedavilerinin olumlu sonuçlanmasını olumsuz şekilde etkileyebilecek alveoların krete(kemik sırtına-yüzeyine) yakın dişler bulunması durumunda cerrahi müdahale ile çekilmesi kaçınılmazdır.
  • Bazı durumlarda ise, hastaların dişlerinin tamamen olmasa da yarı gömülü olduğuna tanık olabilmekteyiz. Ancak yine de dişin beklenilen şekilde tamamen sağlıklı bir şekilde yerini almamış olması çene kırığı durumlarında kırık hattında var olan yarı gömülü dişlerin de çekilmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
  • Aynı zamanda gömülü olan yirmi yaş dişleri bulunduğu bölgenin işlevselliğini, yani hareket alanını ve yakınındaki diş, kemik, diş eti ve yumuşak dokuları olumsuz şekilde etkileyerek dayanılması zor ağrılara neden olabilmektedir. Bu tür ağrılı durumlarda ağrı daimi yani kronik olacağı için ağrıya neden olan gömülü dişin çekilmesi gerekmektedir.
  • Son zamanlarda estetik görünümün daha da önem kazanması ile sağlıklı işlevselliği olmayan diş ve çene yapıları nedeniyle başlanan diş teli tedavileri ortodontik tedavi olarak adlandırılmaktadır. Ancak çoğu zaman gömülü dişler ortodontik tedavinin olumlu sonuçlanmasını zorlaştırmakta ve tedavi süresini uzatmaktadır. Bunun nedeni ise, gömülü dişin sağlıklı diş yapılarını da olumsuz şekilde etkilenmesi ile açıklanabilmektedir.
  • Gömülü dişler, bulunduğu bölgede ve bulunduğu bölgenin yakınındaki ağız içi dokuları olumsuz yönde etkilediğinden ve enfeksiyona açık bir hale getirdiğinden dolayı, kist ve tümörlere de neden olabilmektedir. Bu durumda yine gömülü dişin çekilmesi kaçınılmazdır.

Sorun Yaratmadığını Hissediyorsanız Yine de Gömülü Dişlerin Çekilmesi Gerekli midir?

Hastaların bizlere en çok yönelttiği sorulardan biri “Gömülü dişim bana bir sıkıntı vermiyor. Yine de çektirmek zorunda mıyım?” dır. Bu sorunun cevabını kolaylıkla HAYIR olarak yanıtlayabiliriz. Ancak çektirilmemesi durumunda, mutlaka düzenli olarak bir çene cerrahının kontrolünde olunması gerekmektedir. Yine de gömülü dişlerin sorun oluşturup oluşturmayacağı yapılacak olan rutin kontroller sonucunda önceden kestirilebilir, fakat ne zaman bir sorun yaratacağı önceden tahmin edilemez. Bu durumda gömülü dişler her zaman küçük de olsa ağız sağlığı için bir risk taşımaktadır.

Gömülü Dişlerin Çekilmesinde Uygulanan Cerrahi İşlem Tehlikeli midir?

Cerrahi işlem denilince pek çok hastanın aklına acı duyacağına yönelik olumsuz düşüncelerin gelmesi oldukça doğaldır. Çünkü cerrahi işlem, hasta için yeni ve bilinmeyen bir durum olduğundan doğal olarak bilinmeyene karşı bir korku oluşturmaktadır. Üstelik cerrahi operasyona meraklı çoğu diş hekimi tarafından bu işlem yapıldığında maalesef ki diş hekimleri bilgi, beceri ve teknik alet konusunda bu konuda yetersiz kaldıkları için cerrahi sonrasında ağız içinde birçok komplikasyonun (işlem sırasında ve sonrasında oluşan sorunlar) oluşmasına neden olabilmektedirler. Bu durumda hastaların bu tür cerrahi operasyonların yapılmasını tehlikeli ve korkutucu olarak yorumlamalarına neden olmaktadır. Halbuki bu tür işlemler, bir ağız-diş ve çene cerrahı tarafından yapıldığında cerrahi işlemin tehlike boyutu minimuma indirgenmektedir.

Gömülü Dişlerin Çekilmesi İçin Uygulanan Cerrahi İşlem Sırasında Neler Olabilir?

Öncelikle uzman çene cerrahı tarafından ağız içi muayene yapılarak, gömülü dişin pozisyonu, çekim zorluğu, dişin kök oluşumu, hastanın yaşı ve mevcut sistemik durumuyla ilgili değerlendirmeler yapılarak dişin nasıl çekilebileceği hasta ile birlikte planlanmaktadır. Gömülü diş çekimi, lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi ile yapılabilmektedir.

Cerrahi operasyon sırasında gömülü olan dişin pozisyonu, kök yapısı, çekim zorluğu, komşu dişlerin anatomik yapısı gibi etkenler değerlendirildikten sonra gömülü diş bir bütün olarak çıkarıldığı gibi, birkaç parça halinde de çıkarılabilmektedir. Tüm genel değerlendirmeler sonrasında gömülü dişin nasıl çıkarılacağına ve anestezi şekline çene cerrahınız ile birlikte siz karar verilebilirsiniz.

Gömülü Diş Çekiminde Uygulanan Cerrahi Müdahale Sonrası Sizin İçin Sıkıntılı mıdır?

Günümüzde cerrahi müdahale sonrası önerilen ve hastanın sıkıntı yaşamaması için uygun görülen ağrı ve şişlik önleme protokolleri sayesinde hastalar cerrahi sonrası dönemde artık sorun yaşamamaktadırlar.